Nizozemsko v Karibiku

Karibské Nizozemsko

Označení Karibské Nizozemsko (Caribisch Nederland) se používá pro tři zvláštní správní obvody (speciální municipality Nizozemska) Bonaire, Saba a Svatý Eustach, což jsou tři ostrovy v Karibiku. Karibské Nizozemsko vzniklo po zániku Nizozemských Antil v roce 2010, kdy se zmíněné tři ostrovy Bonaire, Saba a Svatý Eustach staly integrální součástí Nizozemska. Nizozemsko se tedy fakticky skládá z pevninské části, která je rozdělena na dvanáct provincií a z tří ostrovů v Karibiku, (Bonaire, Saba a Svatý Eustach), které tvoří tzv. Karibské Nizozemsko. Více o Karibském Nizozemsku

Aruba

Aruba je ostrov ležící v jižní části Karibského moře u pobřeží Venezuely (asi třicet kilometrů). Do roku 1986 býval ostrov součástí Nizozemských Antil, od té doby je Aruba autonomní zemí, jenž je součástí Nizozemského království.
Více o Arubě

Curaçao

Curaçao je ostrov ležící v jižní části Karibského moře u pobřeží Venezuely (asi šedesát pět kilometrů). Ostrov je součástí Malých Antil a patří do jižní části Závětrných ostrovů.
Více o ostrovu Curaçao

Svatý Martin

Svatý Martin (Sint Maarten) je autonomní země (konstituční země), která je součástí Nizozemského království a která zabírá jižní část ostrova Svatý Martin. Ostrov Svatý Martin leží ve východní části Karibského moře, je součástí Malých Antil a patří do severní části Závětrných ostrovů.
Více o o Svatém Martinu (Sint Maarten)

Nizozemské Antily

Nizozemské Antily (Nederlandse Antillen) byly do 10. října 2010 státní útvar, který byl jednou ze zemí Nizozemského království a který zahrnoval do roku 1986 všechny nizozemské ostrovy v Karibiku, a to ostrovy Saba, Svatý Eustach, Bonaire, Svatý Martin, Curaçao a Aruba. Právě Aruba se v roce 1986 vydělila z Nizozemských Antil a stala se další zemí Nizozemského království.
Více o Nizozemských Antilách